Styret i Hamar domkor fra februar 2017:
Bjørn Vilberg, leder
Stine Pernille Raustøl, nestleder
Johanne Nordhagen, sekretær
Terje Evensen, kasserer
Ruth-Helen Nilssen, styremedlem
Britt Helland-Pedersen, første varamedlem
Frøydis Vold Elkjær, andre varamedlem
Styrets leder kan kontaktes på e-post vilbergbjorn48@gmail.com