Dersom du ønsker flere opplysninger om koret, eller er interessert i å begynne å synge med oss, ta kontakt med dirigent Trond Våge, tlf. 950 77 580 eller på epost: trond.vage@kirken-hamar.no, eller styrets leder, Bjørn Vilberg, på epost: vilbergbjorn48@gmail.com