Over 50 år med korhistorie er nå blitt skannet og lagt i mapper i en sky i verdensveven. Moa Jonsson (18 år) og Alexander Lohmann (18 år) har brukt mye tid på å organisere innholdet i de seks permene som er fulle av avisartikler, konsertanmeldelser og konsertprogram fra Hamar domkors mer enn 50 år lange historie.

– Jeg har lært at god arkivering krever at alle bruker samme system, sier Moa. Innholdsfortegnelsen i de første permene, fra 1960-tallet, var skrevet med en håndskrift det var vanskelig å tolke. I permene med det nyeste innholdet virker det som om utklippene var satt inn litt mer vilkårlig. Av og til måtte jeg leke litt detektiv for å forstå alt’, fortsetter hun.

Hamar domkor har ofte hatt samarbeidsprosjekter med Hedmarken symfoniorkester. For Alexander, som spiller i orkesteret, var det gøy å lære mer om dets historie.

Moa sier hun ble overrasket over at domkoret har sunget de samme verkene om igjen. Hun merket seg at spesielt Juleoratoriet (J. S. Bach) og Messias (G. F. Händel) er blitt fremført svært mange ganger.

Alexander og Moa er elever ved den internasjonale linjen (international Baccalaureate) ved Elverum videregående skole. Ett av de obligatoriske fagene de har heter CAS, og det står for Creativity, Activity og Service. Målet med faget er blant annet at elevene skal lære nye ferdigheter, oppleve gleden ved samarbeid, planlegge og gjennomføre prosjekter, og hjelpe til både lokalt og internasjonalt. De må jobbe med kreativitet, aktivitet og å hjelpe andre.

– Vi valgte dette prosjektet fordi vår CAS-lærer, Stine Pernille Raustøl, foreslo det for oss. Hun synger i domkoret, og visste at det var et reelt behov for at alle utklippene skulle digitaliseres, sier Alexander. Moa forteller også at hun ønsket å lære hvordan hun kan skape gode systemer og ta vare på historisk materiale.

Det mest frustrerende med prosessen var å tolke små avisutklipp som manglet dato og overskrift. De skulle også ønske at de hadde hatt en større skanner å jobbe med, slik at det kunne ha gått litt fortere.

– Vi har lært mye om Hamars kulturliv og domkorets historie, sier Alexander. Begge elevene er invitert som gjester til domkorets julekonsert søndag 10. desember.

Elever digitaliserer domkorets utklippsarkiv