Ein deutsches Requiem av J. Brahms 21.10.2018Hamar domkor ønsker velkommen til konsert med Ein Deutsches Requiem av Johannes Brahms.  Vi framfører London-versjonen, med to solister og to flygler. Solister er Gunda-Marie Bruce og Njål Sparboe. Ved de to flyglene sitter Einar Steen-Nøkleberg og Ivan Ivantchev.
Velkommen til domkirken 21. oktober kl. 18.00!

Ein deutsches Requiem av J. Brahms 21.10.2018