Denne søndagen er også den fjerde og den siste i en rekke av radiooverførte gudstjenester fra Hamar dette året. Biskop Solveig Fiske deltar, sammen med Domkoret og blåsegruppe. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på misjonshuset med hilsener fra offisielle gjester.

På den fjerde adventssøndagen er evangeliet Magnificat – Marias lovsang fra Lukas 1,46–55.

Velkommen til en flott markering av domkirkens 150-årsjubileum!

MEDVIRKENDE:

Prest/predikant: Biskop Solveig Fiske

Liturger: Domprost Leif Jørn Hvidsten, sokneprest Per Erik Engdal, kapellan John Evora Bjerkeli, kapellan Rolv Olsen

klokker: Menighetsrådsleder Solveig Seem

Kantor/organist: kantor Gudbrand Aasen og domkantor Trond Våge

Kor: Hamar domkor

Dirigent: domkantor Trond Våge

Messingblåsere: Henning Børresen – trompet, Terje Kola – trompet, Karsten Dahlsrud – trompet, Per Kristian Francke – trombone, Martin Fauchald – trombone, Trond Eklund Johansen – basstrombone

 

Radiooverført jubileumsgudstjeneste 18. desember 2016 – fra Hamar domkirke