Hamar domkor deltar som eneste norske kor i det offisielle programmet på Kirchentage i Berlin, 25.-28. mai 2017. De tyske evangeliske kirkedager er en kirkefestival med stor bredde og mange ulike aktiviteter som samler tusenvis av mennesker hvert annet år. I år ventes det mer enn 300 000 deltakere, siden 500-års jubileet for reformasjonen markeres i år.

Programmet for korets konserter i Berlin har fått tittelen Norwegische Kathedralmusik. Domkantor Trond Våge har satt sammen et program bestående av musikk av sentrale norske komponister som Edvard Grieg, Egil Hovland, Trond Kverno og Knut Nystedt. I tillegg er det funnet plass til mindre kjente komponister som Ola Gjeilo og Bjørn Sverre Kristensen. Sistnevnte er for øvrig sanger i Hamar domkor.

Søndag 21. mai presenterer Domkoret sitt Berlin-program for det lokale publikummet i Hamar domkirke. Kantor Gudbrand Aasen deltar på orgel.

 

Bjørn Sverre Kristensens verk Du høie fryd for rene sjele urframføres på konserten i forkant av Berlin-turen. Verket består av ett korarrangement og Partita i fire satser for kirkeorgel over den religiøse folketonen Du høie fryd. Korarrangementet ble til i 2003 i forbindelse med Hamar bispedømmes 850-årsjubileum, som en del av prosjektet Solør-salmer. Partitaen ble komponert høsten 2016 på forespørsel av domkantor Trond Våge, som ønsket nykomponerte preludier basert på lokal musikk.

 

 

 

 

Hamar domkor til Kirchentage i Berlin